Yhdistyksen tulevia tilaisuuksia:

25.1. EU Corporate Responsibility Regulation – Directors’ duties

Maaliskuu 2021: Biodiversiteetin (luonnon monimuotoisuuden) turvaaminen ja yritysvastuu. Ilmastonmuutoksen ohella yksi akuutimmeista globaaleista haasteista luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ns. kuudennelta joukkosukupuutolta. Yrityksellä on tässä merkittävä rooli, mutta minkälaisia keinoja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi on jo tarjolla ja mitä tarvittaisiin lisää.

Huhtikuu 2021: Whistleblowing-mekanismit ja yritysten omat valitusmekanismit. EU:n whistleblowing-direktiivi tulee voimaan vuoden 2021 lopulla velvoittaen tietynkokoisia yrityksiä ottamaan käyttöön ilmoituskanavan, joiden avulla pyritään tuomaan ilmi EU-oikeuden vastaista yritystoimintaa. Tulevaa yritysvastuulainsäädäntöä silmällä pitäen tilaisuudessa pohditaan, voisiko pakolliset whistleblowing-mekanismit integroida yritysten valitusmekanismeihin, joiden tarkoituksena lieventää ja korjata yritysten kielteisiä ihmisoikeusvaikutuksia.

Muita seminaareja (tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin):
Vastuulliset tuotantoketjut käytännössä. Suomalaiset yritykset ovat olleet vastuullisuudessa maailman huippua, mutta minkälaisia ovat parhaat käytännöt ja miten niitä voisi edelleen (tuleva) lainsäädäntö ja vapaaehtoinen sääntely huomioiden kehittää.
Pariisin sopimuksen vaikutus laintulkintaan. Miten Pariisin ilmastosopimusta voitaisiin tulkita, jotta yrityksillä olisi riittävää oikeusvarmuutta toimia haasteelliseessa normatiivisessa kentässä ilmastotekojen edistämiseksi.
EU:n kestävän rahoituksen paketti. Yhdistyksen seminaarissa pohditaan, mitkä ovat rahoituspaketin vaikutukset kestävälle investoinnille. Miten rahoituksen kestävyyttä voidaan arvioida ja valvoa.

Yritysvastuuteemoja on monia ja yhdistyksen tarkoituksena on kattavasti käsitellä tätä oikeudellista kenttää. Yhdistys ottaa myös mielellään jäseniltään ehdotuksia vastaan kiinnostavista teemoista.